Όπως πάντα, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις και ορισμένες παρ ανοήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τη ς επιχείρησή ς μας. Θα Θέλ α με να απαντήσουμε σε μερικές από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρησή μαςss

Αναζητάτε εργαζομένους για μία μόνο θέση ή για μια ποικιλία διαφορετικών θέσεων;

Δεν επικεντρωνόμαστε σε έναν συγκεκριμένο κλάδο ή επιχείρηση .  Μ πορούμε να παρέχουμε εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο εργατικό δυναμικό για σχεδόν όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων.

Έχετε κάποιους κλάδους επιχειρήσεων στους οποίους ειδικεύεστε;

Παρέχουμε εργαζομένους για πολλούς διαφορετικούς κλάδους , αλλά μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από εταιρείες που χρειάζονται εργατικό δυναμικό στον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης, τις γεωργικές επιχειρήσεις κάθε είδους,
επιχειρήσεις που χρειάζονται κάθε είδους συγκολλητές, επιχειρήσεις που σχετίζονται με την κλωστοϋφαντουργία, αλλά έχουμε εξαιρετική εμπειρία με κάθε είδους εργαζόμενο . Όλοι οι εργαζόμενοί μας είναι αδειοδοτημένοι και εκπαιδευμένοι για τις θέσεις εργασίας για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση .

Προμηθεύετε εργατικό δυναμικό μόνο για εποχιακές θέσεις εργασίας ή μπορείτε να παρέχετε επίδομα εργασίας για ορισμένες μεγαλύτερες περιόδους;

Ναι, μπορούμε να παρέχουμε ανθρώπινο δυναμικό για όλα τα χρονικά διαστήματα που απαιτείται για την επιχείρησή σας.
Α πό εποχικούς εργαζομένους για 6 μήνες ,έως εργαζόμενους μακράς διαρκείας για αρκετά χρόνια . Εξαρτάται από τις απαιτήσεις
Πώς

Πώς βρίσκετε εργαζομένους και πώς διασφαλίζετε ότι έχετε το κατάλληλο εργατικό δυναμικό;

Κάνοντας αναζήτηση στη βάση δεδομένων και χρησιμοποιώντας τα κριτήριά σας για τις ανάγκες της θέσης, πραγματοποιούμε λεπτομερή αναζήτηση υποψηφίων χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων μας και τη βάση δεδομένων των ξένων συνεργατών μας. Η βάση δεδομένων ενημερ ώνεται σε καθημερινή βάση και συγκεντρώνει περίπου 900.000
εργαζόμενους διαθέσιμους για μια κενή θέση στην εταιρεία σας.
Με βάση τις οδηγίες και τις ανάγκες σας και σε συνεννόηση με το προσωπικό μας, κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή για εσάς και σας την παρουσιάζουμε το συντομότερο δυνατό.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας σχετικά με τις ανάγκες μου σε προσωπικό;

Αυτό είναι π ολύ εύκολο. Ο καλύτερος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας
τηλεφωνικά ή μέσω της εφαρμογής στον ιστότοπο ή μέσω email. Στη συνέχεια , θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού και ν α συζητήσουμε τις α παιτήσεις σας. Τέλος , σύμφωνα με τη σ ύμβασή σας , θα ξεκινήσ ει η μεταφορά των εργαζομένων στη διεύθυνσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες