Τι χρειάζεστε για να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας;

Αυτό είναι σίγουρα το εργατικό δυναμικό που μπορούμε να σας παρέχουμε. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματά σας και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Προτού σας εξηγήσουμε γιατί είμαστε η κατάλληλη εταιρεία ευρέσεως εργατικ ού
δυναμικ ού και γιατί εργαζόμαστε με τρόπο που μας διαφοροποιεί από άλλους οργανισμούς, π αρακαλούμε πρώτα να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία εύρεσης και εισαγωγής ειδικευμένων εργαζομένων που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή
σας.
gears meshed together to work as one
Πρώτον,
η εταιρεία μας λειτουργεί σαν μία καλοκουρδισμένη μηχανή . Δεν αφήνουμε τίποτα
στην τύχη και εργαζόμαστε σε όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, καθώς η προσέλκυση ειδικευμένων εργαζομένων από άλλες χώρες είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη και λεπτή υπόθεση.
Όταν μας επιλέγετε να φέρουμε το απαραίτητο εργατικό δυναμικό για την επιχείρησή σας, πρώτα και κύρια πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη μαζί σας. Πρέπει να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε πλήρως τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας, ώστε να βρούμε τους εργα ζομένους που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.

Πρέπει να γνωρίσουμε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες, τις απαιτήσεις σας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε και να προτείνουμε τον καλύτερο τρόπο επίλυσής τους με το ανάλογο εργατικό δυναμικό.

Μετά από μια εκτ εταμένη παρατήρηση θα αποφασί σ ουμε ποιο ς τύπος εργαζομένων είνα ι κατ αλληλότερος για εσάς.

 

Μόλις οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η νομική ομάδα και οι αντιπρόσωποί μας θα αποστείλουν προδιαγραφές για τον εργαζόμενο που ταιριάζ ει με τα προσόντα, τις άδειες,
τις ειδικές δεξιότητες και άλλες απαιτήσεις και ανάγκες σας για την εκτέλεση της εργασίας σας, μαζί με ένα έντυπο αίτησης . Σημειώστε ότι συνεργαζόμαστε με διαπιστευμένους υπερπόντιους συνεργάτες και έχουμε πρόσβαση σε περίπου 900.000 εργαζόμενους όλων των προφίλ και των καταβολών . 
Κ άθε εργαζόμε νος πρέπει να έχει ελεγχθεί και να είναι κατάλληλος για την εργασία που είναι εγγεγραμμένος στη βάση δεδομένων μας , κάτι που
αποδεικνύεται από έγκυρα πιστοποιητικά που σχετίζονται με το προφίλ του.
Η πιθανότητα να εμφανισθούν εργαζόμενοι που δεν έχουν τα προσόντα ή το επίπεδο για το οποίο υπέβαλαν αίτηση περιορίζεται σε στατιστικό σφάλμα. Ακόμα κι αν συμβεί αυτό, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Να είστε σίγουροι ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. 
Να είστε σίγουροι ότι θα στείλουμε πίσω και θα θα στείλουμε πίσω και θα αντικαταστήσουμεαντικαταστήσουμε δωρεάν δωρεάν κάθε κάθε εργαζόμενο που δεν εργαζόμενο που δεν ανταποκρίνεται σταανταποκρίνεται στα πρότυπά μαςπρότυπά μας..
a team of office people with a satisfied smile on their face
Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία έκδοσης βίζας, η νομική μας ομάδα είναι σε συνεχή επαφή
μαζί σας και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.
Γιατί;
Επειδή ε ίναι προς το συμφέρον όλων μας να μεριμνήσουμε ώστε να έχετε τους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να ευδοκιμήσει . Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις, η νομική μας ομάδα θα είναι στη διάθεσή σας.

Στόχος μας είναι
η ικανοποίησή σας, επομένως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, ακριβείς και
σαφείς όταν κάνουμε ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία πρόσληψης θα κυλήσει ομαλά.
happy men looking up with a smile on his face

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπογράφοντας τη σύμβαση με τ ην εταιρεία μας, ξεκινά η διαδικασία εύρεσης εργαζομένων για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓ ΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σε συνεργασία με την ασιατική βάση πρακτορείων με πάνω από 900.000 εργαζόμενους, επιλέγουμε τ ον καλύτερο υποψήφιο για την επιχείρησή σας.
ΒΙΖΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χειριζόμαστε όλες τις νομικές διαδικασί ες για την έκδοση βίζας και παρέχουμε βοήθεια και υποστήριξη καθ` όλη τη διάρκεια της διαδικασία ς , η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή της υπηρεσίας
ΑΦΙΞΗ ΕΡΓΑΤΩΝ
Η υπηρεσία μας καλωσορίζει και φέρνει εργαζομένους στη διεύθυνση ή στο κατάλυμα της εταιρείας σας χωρίς κόστος για εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες